top of page

KATA'S

 

 

 

 

De kata is een omschreven patroon bestaande uit een aaneenschakeling van technieken die je in je eentje uitvoert. Kata was een middel om de geleerde gevechtstechnieken, opgedaan in een echt gevecht, te onthouden. In vroegere tijden had men niet altijd de mogelijkheid om alles op te schrijven daar er vaak ook in het geheim moest worden getraind. Niet zoals nu werden er vele kata gelopen; vaak maar 1 kata, het kata wat je zelf had gemaakt of een kata wat je naar eigen behoefte en inzicht had aangepast. Later toen karate meer als een middel (do) werd getraind werden er meer kata getraind.

 


In het shotokan karate begint iedere kata met een verdediging. Karate ni sente nashi - er is geen eerste aanval in karate.

Hieronder zijn de belangrijkste kata van het Shotokan karate opgenomen.

Ten No Kata (The kata of the Universe)

De basis training binnen Shotokan begint met de beoefening van de Ten No Kata en de Taikyoku. De Ten No Kata heet een vooruitgaande vorm (omote) en een wijkende vorm (ura).

 
 

 

 

 

 

Taikyoku (First cause)

Hiervan zijn 3 verschillende kata: Shodan, Nidan en Sandan. Deze kata bevatten de belangrijkste basistechnieken (blokkeringen en aanvallen) die geoefend moeten worden door beginnende karateka.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heian (Peaceful Mind)

 

De 5 Heians bevatten veel verschillende technieken en standen. Als je deze kata goed beheerst dan kun je een gerust hart een gevecht tegemoet zien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tekki (Horse riding)

De wijde kiba dachi stand, vormt de basis voor de naam van deze kata. Kenmerken zijn: diep zitten, druk op de buitenkant van de voeten en het centreren van de kracht in het midden.

 

  

 

 

 Kanku (To look at the sky)
De naam van deze kata is gebaseerd op Ku Shanku, een chinese militaire attachee, die deze kata geintroduceerd heeft. Funakoshi noemde het vervolgens Kanku, omdat dat staat voor heffen van je handen en het kijken naar de lucht, de eerste beweging uit de kata. (Dai staat voor "groot" en Sho voor "klein".)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassai (To penetrate a fortress)
Basis aan de Bassai is het veelvuldig blokkeren met de armen, waarbij steeds geprobeerd wordt vanuit een moeilijke positie over te gaan naar een voordelige positie. Deze inzet en wil die je hier voor nodig hebt, heb je ook nodig als je een fort wil binnendringen. (Dai staat voor "groot" en Sho voor "klein".)

 

 

 

 

 

 


 


Empi (Flying Swallow)
De belangrijkste beweging van deze kata is een aanval naar het bovenste gedeelte van het lichaam, waarna de tegenstander naar de aanvaller toe wordt getrokken die vervolgens met een sprong op de tegenstander inspringt en opnieuw aanvalt. Dit is overeenkomst de manier van vliegen van zwalluw. 


 

 

Jion
De Jion-Ji is een oude Boedistische tempel waar de Boedistische heilige Jion verbleef. Het lijkt erop dat iemand binnen deze tempel de kata heeft ontwikkeld.

 


 

Gankaku (Crane on a rock)
Onderscheidend voor deze kata is de stand op 1 been, overeenkomstig met een kraanvogel die op het punt staat aan te vallen.


 

 

 

 

Jitte (Ten hands)
Het goed beheersen van deze kata, staat gelijk aan de effectiviteit die je met
10 mannen kunt bereiken. Het is een goede fysieke training, maar moeilijk onder de knie te krijgen door beginners.


 

 

 

Hangetsu (Half moon)
Tijdens deze kata bewegen de handen en voeten in halve cirkels, vandaar de naam. 

 


 

 

 

Ten No Kata Omote

Ten No Kata Ura

Taikyoku Shodan

Taikyoku Nidan

Taikyoku Sandan

Heian Shodan

Heian Nidan

Heian Sandan

Heian Yondan

Heian Godan

Tekki Shodan

Tekki Nidan

Tekki Sandan

Kanku Dai

Kanku Sho

Bassai Dai

Bassai Sho

Chinte ( Incredible hands)

Nijusshiho (24 Directions)

Wankan (Kings Crown)

Unsu (Hands of a cloud)

Gojushiho Dai (84 Steps - dig)

Ji'in

Sochin (Preserve Peace)

Gojushiho Sho (54 Steps - smal)

Meikyo

bottom of page